Ekotrofelija Srbija 2023- žiri za nacionalno takmičenje

Anamarija Mandić, naučni savetnik, doktor tehničkih nauka iz oblasti hemije hrane i hemije prirodnih proizvoda. Trenutno je istraživač u Istraživačkom centru za karakterizaciju i primenu nutaceutika u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Učestvovala je ili bila koordinator na brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Anamarija je učestvovala ili bila lider radnih paketa u H2020, FP7, COST Action, NATO-Science for peace i bilateralnim projektima. Dodatno profesionalno iskustvo ima kao nacionalni delegat Programskog odbora Horizont Evropa – konfiguracija ‘Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina’, i kao član FOODForce-a, foruma za optimizaciju istraživanja i saradnje u Evropi u agro-prehrambenom sektoru od 2009. Anamarija je recenzent: u naučnim međunarodnim i domaćim časopisima, na projektima, doktorskim disertacijama; mentor je studentima doktorskih studija. Višegodišnji je član žirija nacionalnog takmičenja  Ekotrofelija Srbija.

 

Dr Vesna Đorđević je diplomirala na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 1999. godine. Na istom fakultetu je odbranila i magistarski (2005. godine)  i specijalistički rad (2009. godine),  a doktorsku disertaciju je odbranila 2009. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje doktora veterinarskih nauka. 2016. godine je imenovana za direktora Instituta za higijenu i tehnologiju mesa , a u naučno zvanje naučni savetnik izabrana je 2019.godine. Kao direktor Instituta, dr Vesna Đorđević radi na promociji nauke i naučnih dostignuća, kao i novih tehnoloških i stručnih saznanja iz drugih naučnoistraživačkih organizacija iz EU i regiona kroz organizovanje međunarodnih konferencija u oblastima industrije mesa i industrije mleka. Institut je dobio brojne povelje, priznanja i zahvalnice za veliki doprinos u učešću i organizaciji naučnih i stručnih skupova, a dobitnik je i nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta za male i srednje organizacije“ za 2013. godinu. Lično, dr Đorđević dobila je Plaketu za „značajan doprinos u naučno-istraživačkom radu i međunarodnoj saradnji dvije institucije“ od strane JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja Luka, 2016. godine. Takođe, od Ekonomskog instituta iz Beograda, dr Đorđević je dobila zahvalnicu za učešće na Šestom poljoprivrednom forumu „Hrana za Evropu“ koji je održan u Vršcu, 2016. godine.

 

Jasmina Vučetić Tovilović je trenutno na poziciji Senior brend menadžera, sektor marketinga, u kompaniji Dr. Oetker Srbija. Jasmina je završila osnovne ekonomske studije, magistrirala ekonomsku diplomatiju i završila doktorske studije iz oblasti marketinga. Radno iskustvo iz oblasti marketinga je stekla tokom više od dvadeset godina rada u nekoliko domaćih i internacionalnih kompanija prehrambene industrije. Jasminino praktično i teorijsko interesovanje u oblasti marketinga je sa naglaskom na ponašanje potrošača i razvoj proizvoda i brenda. Najveća inspiracija u Dr. Oetker kompaniji su joj nove ideje kada se radi o razvoju i lansiranju novih proizvoda  u službi zadovoljenje potreba potrošača i novi kanali komunikacije.

 

 

 

Dejan Milijanović, rukovodilac prodaje u Kompaniji Desing doo, Beograd za 20 izvoznih tržišta sa 10 godina iskustva u prehrambenoj industriji. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu, odsek za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane. Master studije na fakultetu Organizacionih nauka, odsek Inženjering kvaliteta. Redovan učesnik McDonald’s senzornog panela za dobavljače u okviru kategorije topinzi za sladolede i sirupi za milk-shake.

 

Rastko Damnjanović je studirao Menadžment i organizaciju na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Tokom studija predstavljao Univerzitet u Beogradu na svetskim takmičenjima u rešavanju poslovnih studija slučaja i ostvario je zapažene rezultate na svetskom nivou: treće mesto u Portu (2016), drugo mesto u Kopenhagenu (2018) i treće mesto u Hong Kongu (2019). Radio kao konsultant za inovacije u kompanijama Mandat, Raiffeisen Bank i EOS Consulting. Osnivač kompanije Fiscomm koja je specijalizovana za automatizaciju fiskalizacije u online prodaji u Srbiji, koja uspešno sarađuje sa više stotina klijenata i putem čijeg rešenja se izdaje više stotina hiljada računa mesečno. Koosnivač startapa Inclusio i osnivački je partner Asocijacije poslovnih studija slučaja Jugoistočne Evrope.

 

 

Miloš Pejčinović je već četvrti put član Ekotrofelija žirija. Trenutno radi u agenciji za integrisane komunikacije Executive Group, na poziciji Digital Account Direktora. Ima veliko iskustvo u radu sa brendovima iz FMCG industrije i integrisanim kampanjama, kao i na startap projektima u domaćem innovativnom ekosistemu. Njegovo pređašnje iskustvo datira iz domena marketinga i komunikacija, ali i projektnog menadžmenta u industriji hrane, posebno segmentu specijalizovane, visokokvalitetne hrane. Jedan je od marketing stručnjaka koji je radio na kreiranju projekta SVET HOĆE DOMAĆE, sa ciljem da povezuje, podržava i promoviše domaće inovativne proizvođače.Tri godine bio je na poziciji project managera Asocijacije za promocije srpske hrane i internacionalnog sajma visokokvalitetne hrane BELGRADE FOOD SHOW koji je tri puta organizovan uz podršku USAID Projekta za Konkurentnu privredu i drugih partnera poput Ministarstva Poljoprivrede i Privredne komore Srbije. Radeći sa kupcima i distributerima iz Srbije i Evrope, ključnim stakeholderima i institucijama iz industrije hrane, i pre svega svakodnevnom komunikacijom sa proizvođačima, inovativnim food preduzetnicima, stekao je veliko iskustvo koje je komplementarno Ekotrofelija pravcu/konceptu.Takođe, iza sebe ima, neuspešan projekat sopstvenog specialty food brenda i organizovanje proizvodnje istog, te svoje iskustvo deli i kao, kako kaže,  proizvođač specijalizovane hrane u pokušaju. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *