Ekotrofelija 2021 – Prijave

Ekotrofelija 2021

 

Najava nacionalnog takmičenja studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda

EKOTROFELIJA SRBIJA 2021

Nakon uspešno organizovanih prethodnih nacionalnih takmičenja EKOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i zapaženog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije najavljuje sledeće po redu nacionalno takmičenje EKOTROFELIJA SRBIJA 2021.
Samo takmičenje je pokrenuto u Francuskoj, gde ima već dugu tradiciju, a poslednjih deset godina se održava i evropska smotra na kojoj se takmiče najbolji timovi iz različitih država. Iza cele ideje stoji promovisanje studentske inovativnosti i kreativnosti, stvaranje novih ekoinovativnih proizvoda baziranih na studentskim idejama i njihov plasman na nacionalnim i evropskom tržištu.

Takmičenje podrazumeva pripremu i prezentaciju prehrambenog proizvoda koji zadovoljava sledeće kriterijume:
✓ Da je namenjen ishrani ljudi

✓ Da je finalizovan do te mere da je spreman za maloprodajnu distribuciju i/ili za distribuciju restoranima i/ili generalno ugostiteljstvu;

✓ Da je inovativan u jednom ili više pogleda u odnosu na slične proizvode na tržištu. Sama inovacija se može odnositi na idejno rešenje i/ili tehnološki aspekt i/ili formulaciju i/ili pakovanje proizvoda i sl.;

✓ Da je u osmišljavanju, pripremi i/ili proizvodnji primenjen ekološki pristup koji se odnosi na primenjene sirovine (npr. organsko poreklo, smanjeno emitovanje štetnih gasova), i/ili ambalažu (npr. recikliranu) i/ili proizvodni proces (npr. ušteda energije, iskorišćenje otpadnih voda) i/ili logistički aspekt (npr. nove usluge, kraće linije distribucije) u cilju očuvanja životne sredine od strane potencijalne kompanije koja bi proizvodila dati prehrambeni proizvod;

✓ Da se izdvaja po svojim organoleptičkim, nutritivnim i drugim svojstvima;

✓ Da može da se proizvodi u industrijskim uslovima u skladu sa priloženom
dokumentacijom (sastojci, proizvodni proces, cena koštanja, investicija, …)

✓ Da je u skladu sa važećim zakonskim propisima (sastojci, sadržaj aditiva, ambalaža)

✓ Da je komercijalno isplativ (marketinški plan, ambalaža, logistika, …);

✓ Da je rezultat timskog rada.

Studentski timovi, mogu imati najmanje dva, a maksimum deset članova. Odluku o pobednicima takmičenja doneće nacionalni žiri. Pobednik nacionalnog takmičenja dobija mogućnost da kao predstavnik Srbije uzme učešće na evropskoj smotri najboljih timova, a to će ove godine biti u Kelnu (Nemačka) od 6 do 7. oktobra u okviru jednog od najvećih svetskih sajmova prehrambene industrije ANUGA.

Mole se svi zainteresovani timovi da pošalju prijave na uptsrb@gmail.com do 30. aprila 2021, a potpune dokumentacije do 31. maja 2021. godine. Nacionalno takmičenje će biti održano u 25. juna 2021. godine u Naučno-tehnološkom parku Beograd. Cve dodatne informacije koje se tiču takmičenja biće blagovremeno objavljene na sajtu Udruženja www.upts.org.rs . Prijava mora da sadrži imena i institucije članova tima i naziv i tip proizvoda.

Adresa: Nemanjina 6, 11081 Beograd, Srbija Tel: +381-11-4413352; Fax:+381-11-2199711
E-mail: uptsrb@gmail.com

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Informacije o timu (prijava tima za takmičenje)
✓ Navesti ime vođe tima koji će preuzeti ulogu “menadžera projekta”. Ovo će biti kontakt
osoba. Prisustvo vođe tima je obavezno na takmičenju.

✓ Navesti kratke biografije svakog člana tima (do 500 karaktera o svakom članu tima).

✓ Pismo namere treba da potpišu svi članovi tima. Dokumentom se potvrđuje
posvećenost projektu i mora biti potpisan od strane svakog člana tima.

✓ Opis proizvoda u nekoliko reči

Potpuna dokumentacija podrazumeva:
Prezentacija proizvoda

✓ NASLOV: naziv projekta mora biti jasno vidljiva na naslovnoj strani

✓ OBIM: Dokument je ograničen na maksimum 20 strana i 10 strana dodataka (A4).
Molimo Vas da koristite veličinu fonta od minimum 11.

✓ REZIME PROJEKTA: jedna stranica gde se opisuje po čemu se prozvod izdvaja ili je inovativan u odnosu na postojeće proizvode, kao i elemente za industrijsko partnerstvo, ako postoji mogućnost.

✓ ILUSTRACIJA PROIZVODA.

Opis proizvoda

Opisati projekat u nekoliko reči: 100 karaktera (uključujući razmake i interpunkcijske znake). Obratite pažnju! Ovaj opis je veoma važan jer će biti uključen u sve komunikacije sa medijima: zapisi žirija, internet stranica, brošura…

Komercijalna prezentacija projekta

✓ Treba da bude napisana na srpskom jeziku.

✓ Ne koristite više od 1500 karaktera (uključujući razmak i interpunkcijske znake).

✓ Potencijalni potrošač koji ne poznaje projekat mora biti u stanju da brzo i lako razume šta je vaš proizvod i kako da ga kategorizuje (predjelo, dezert …). Ne ustručavajte se da navedete glavne sastojke. Opišite izgled, oblik i pozicije različitih sastojaka, boju itd. Uključite detalje senzorskih karakteristika. Ukažite na nutritivne vrednosti. Predstavite metode za pakovanje, rok trajanja, pripremu i distribuciju. Razmislite o marketinškom pozicioniranju proizvoda. Odredite koliko je proizvod inovativni.

✓ Budite precizni u upotrebi termina i jezika koji treba da bude u skladu sa pozicioniranjem proizvoda.

Fotografije

✓ Pošaljite fotografiju proizvoda (visoke rezolucije).

✓ Poželjno je da se vidi proizvod i njegova ambalaža.

Srdačan pozdrav, Prof. dr Viktor Nedović
Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije (UPTS/SAFT)

Adresa: Nemanjina 6, 11081 Beograd, Srbija Tel: +381-11-4413352; Fax:+381-11-2199711
E-mail: uptsrb@gmail.com

Formular za aplikaciju

Pismo namere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *