UPTS
Nemanjina 6, Zemun, Beograd 11080 | tel: +381 11 441 3 555 lok. 3322,3352

Cilјevi Udruženja


 1. okuplјanje i povezivanje naučnih i stručnih radnika koji se bave istraživanjima i proizvodnjom u oblasti prehrambene tehnologije
 2. praćenje i proučavanje problematike razvoja i odnosa nauke, tehnike, privrede i društva u zemlјi i svetu, obrazovanje inženjerskih i drugih stručnih kadrova za prehrambenu tehnologiju
 3. saradnja na zadacima i pitanjima od zajedničkog interesa sa odgovarajućim republičkim i drugim organima, stručnim društvenim organizacijama, Privrednom komorom Republike Srbije i drugim odgovarajućim republičkim, pokrajinskim i regionalnim organizacijama i institucijama
 4. organizovanje i koordiniranje rada na donošenju zakona, propisa, standarda, strateških dokumenata i akcionih planova iz oblasti prehrambene tehnologije, bezbednosti hrane i hrene uopšte, izrada projekata, elaborata i sl.
 5. davanje mišlјenja i predloga pri donošenju zakonskih propisa o pitanjima koja se odnose na prehrambenu tehnologiju, bezbednost hrane i hranu uopšte
 6. pomaganje i podsticanje tehnologa i inženjera u stalnom naučnom i stručnom usavršavanju u struci organizovanjem odgovarajućih oblika nastave, radionica, kurseva, letnjih škola
 7. pomaganje unapređenja nastave iz raznih oblasti prehrambene tehnologije i nauke o hrani na fakultetima i drugim školama u smislu usavršavanja stručnjaka u odgovarajućim oblastima
 8. davanje mišlјenja i predloga o nastavnim planovima i programima za školovanje i obrazovanje stručnjaka iz prehrambene tehnologije raznih nivoa školovanja
 9. promovisanje međunarodnih programa (pre svega Programa Zajednice, kao što su Okvirni programi za istraživanja i razvoj, FP, Okvirni programi za konkurentnost i inovativnost, CIP) i fondova (predpristupni fondovi, strukturni i kohezioni fondovi i dr.), i podrška naučnicima i stručnjacima radi lakšeg uklјučenja, konkurisanja i pristupanja
 10. podrška uspostavlјanju i funkcionisanju tehnoloških platformi (kao što je npr. Tehnološka platforma "Food for Life"), klastera i drugih organizacionih formi povezivanja nauka i privrede u oblasti prehrambene tehnologije i nauke o hrani
 11. podrška uspostavlјanju i funkcionisanju centara za transfer tehnologija i znanja u oblasti prehrambene tehnologije, odnosno proizvodnje hrane, aditiva i dr. pomoćnih materijala, kao i podrška pri projektovanju
 12. organizovanje naučne i stručne izdavačke delatnosti
 13. pripremanje i organizovanje naučnih i stručnih skupova (kongresa, simpozijuma, savetovanja i sl.) i izložbi posvećenim opštim ili posebnim pitanjima u domaćim i međunarodnim okvirima
 14. organizovanje aktivnosti na unapređenju zdravlјa lјudi i životinja, zaštiti životne sredine, kontrole kvaliteta i bezbednosti hrane
 15. saradnja sa drugim stručnim i naučnim društvima (polјoprivredna, lekarska, veterinarska, biološka, ekološka, hemijska društva i sl.)
 16. saradnja sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama iz oblasti prehrambene tehnologije i nauke o hrani, industrijskim organizacijama (kao što je npr. Evropska Federacija Industrije Hrane i Pića, odnosno Confederation des Industries Agro-Alimentaires de l'EU, CIAA) i drugim inženjersko-tehničkim organizacijama
 17. uklјučenje Udruženja u Evropsku federaciju za nauku o hrani i prehrambenu tehnologiju (European Federation of Food Science and Technology, EFFoST) i druge evropske i globalne organizacije iz oblasti prehrambene tehnologije, prehrambenog inženjerstva i generalno nauke o hrani
 18. popularizacija naučnih dostignuća svih oblasti prehrambene tehnologije i nauke o hrani
 19. organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva
 20. postavlјanje web prezentacije Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije na Internetu
 21. razmatranje staleških i organizacionih problema iz oblasti prehrambene tehnologije, bezbednosti i kvaliteta hrane i nauke o hrani uopšte
 22. vršenje i drugih poslova koji proizilaze iz cilјeva i zadataka Udruženja

Contact UPTS


Address: Nemanjina 6, Zemun, Beograd 11080

Phone: tel: +381 11 441 3 555 lok. 3322,3352

Email: uptsrb@gmail.com