Our Archive

Our Archive

Najava 11. nacionalnog takmičenja studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda   EKOTROFELIJA SRBIJA 2023   Nakon uspešno organizovanih prethodnih deset nacionalnih takmičenja EKOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i veoma uspešnog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije (u daljem […]

Read more