Our Archive

Our Archive

Ekotrofelija Evropa 2022

TIM IZ SRBIJE POBEDIO NA EVROPSKOM STUDENTSKOM TAKMIČENJU ZA NAJEKOINOVATIVNIJI PREHRAMBENI PROIZVOD ECOTROPHELIA EUROPE 2022   Pariz – 16 i 17. oktobra 2022. godine u okviru najvećeg evropskog sajma hrane SIAL Pariz održano je međunarodno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda – Ecotrophelia Europe 2022. Učestvovalo je 15 evropskih studentskih timova ispred poznatih evropskih […]

Read more
Ekotrofelija 2023

ODRŽANO DESETO JUBILARNO STUDENTSKO TAKMIČENJE ZA NAJEKOINOVATIVNIJI PREHRAMBENI PROIZVOD EKOTROFELIJA SRBIJA 2022 BEOGRAD – U organizaciji Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije 24. juna 2022. godine je u Naučno-tehnološkom parku Beograd održano jubilarno deseto nacionalno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda – Ecotrophelia Srbija 2022. Na takmičenju je učestvovalo šest timova studenata sa tri univerziteta, većeg […]

Read more