Our Archive

Our Archive

Najava 12. nacionalnog takmičenja studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda   EKOTROFELIJA SRBIJA 2024   Nakon uspešno organizovanih prethodnih 11 nacionalnih takmičenja EKOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i veoma uspešnog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, uključujući prvo i drugo mesto prethodne […]

Read more