Our Archive

Our Archive

ODRŽANO 11.  STUDENTSKO TAKMIČENJE ZA NAJEKOINOVATIVNIJI PREHRAMBENI PROIZVOD EKOTROFELIJA SRBIJA 2023 BEOGRAD – U organizaciji Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije (UPTS) 9. juna 2023. godine je u Naučno-tehnološkom parku Beograd održano jedanaesto nacionalno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda – Ecotrophelia Srbija 2023. Na takmičenju je učestvovalo sedam timova studenata sa četiri univerziteta, većeg broja […]

Read more

Anamarija Mandić, naučni savetnik, doktor tehničkih nauka iz oblasti hemije hrane i hemije prirodnih proizvoda. Trenutno je istraživač u Istraživačkom centru za karakterizaciju i primenu nutaceutika u Naučnom institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu. Učestvovala je ili bila koordinator na brojnim nacionalnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Anamarija je učestvovala ili bila lider radnih paketa […]

Read more