Our Archive

Our Archive

Ekotrofelija 2021

  Najava nacionalnog takmičenja studentskih timova u kreiranju ekoinovativnih prehrambenih proizvoda EKOTROFELIJA SRBIJA 2021 Nakon uspešno organizovanih prethodnih nacionalnih takmičenja EKOTROFELIJA SRBIJA, održanih u Beogradu i Novom Sadu, velikog broja studentskih timova koji su uzeli učešće, kao i zapaženog plasmana naših predstavnika na evropskim takmičenjima, Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije najavljuje sledeće po redu nacionalno takmičenje […]

Read more